REKAPITULASI LAPORAN PERKARA DITERIMA DAN DIPUTUS
WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA KEP. BANGKA BELITUNG
TAHUN 2022
Satker
Sisa Tahun lalu
PA. Pangkalpinang 3
PA. Sungailiat 34
PA. Tanjungpandan 2
PA. Mentok 7
Total 46

Satker
Perkara yang Diterima
Cabut
Izin Poligami
Pencegahan Perkawinan
Penolakan Perk. Oleh PPN
Pembatalan Perkawinan
Kelalaian atas Kewajiban Sm/Is
Cerai Talak
Cerai Gugat
Harta Bersama
Penguasaan Anak
Nafkah Anak Oleh Ibu
Hak-hak bekas Isteri
Pengesahan Anak/ Pengangkatan Anak
Pencabutan Kek. Orang Tua
Perwalian
Pencb. Kekuasaan Wali
Penunj. Orang Lain Sbg Wali
Ganti Rugi Thd Wali
Asal Usul Anak
Pen. Kawin Campuran
Isbath Nikah
Izin Kawin
Dispensasi Kawin
Wali Adhol
Ekonomi Syari'ah
Kewarisan
Wasiat
Hibah
Wakaf
Zakat / Infaq / Shodaqoh
P3HP / Penetapan Ahli Waris
Lain-lain
Ditolak
Tidak Diterima
Gugur
Dicoret Dari Regiter
Jumlah
Prkara Yang Sudah Diminut
PA. Pangkalpinang 523 52 0 0 0 1 0 71 259 2 3 0 0 0 0 15 0 0 0 10 0 22 0 8 1 0 0 0 0 0 0 11 5 4 4 6 3 477 477
PA. Sungailiat 1,251 60 0 0 0 0 0 232 627 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 11 0 31 0 27 3 0 0 0 0 0 0 0 5 1 19 5 5 1,036 1,036
PA. Tanjungpandan 905 63 1 0 0 0 0 124 477 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 24 0 32 0 109 0 0 0 0 0 1 0 8 2 2 3 2 1 855 855
PA. Mentok 417 44 0 0 0 0 0 76 202 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0 25 0 24 1 0 0 0 0 0 0 3 1 5 1 11 0 405 405
TOTAL 3,096 219 1 0 0 1 0 503 1,565 5 5 0 0 0 0 30 0 0 0 53 0 110 0 168 5 0 0 0 0 1 0 22 13 12 27 24 9 2,773 2,773